Всичко на мястото си или как да подреждаме храната в хладилника

Продукти от високия рафт

В стандартните хладилници колкото по-високо, толкова по-топло. Точно поради това по-високите рафтове са най-подходящи за съхранение на продукти с дълъг срок на валидност, например консервирани храни в буркани. Върху по-ниските рафтове можете да съхранявате зеленчуци, плодове, сирена, риба и месо. Обърнете внимание, дали не закривате с продуктите източника на светлина в хладилника. В уредите на Hansa е използвано модерно LED осветление, което осигурява интензивна, ясна светлина, която осветява и най-ниските нива на хладилника.

Разбира се можете да пренебрегнете горните указания, ако притежавате хладилник с технология NoFrost. В този случай не е в сила правилото „колкото по-високо, толкова по-топло”. В хладилниците с тази технология температурата е еднаква на всяко ниво, защото студеният въздух циркулира равномерно вътре в хладилното пространство.

Рафтове за напитки и сосове

Вратата на хладилника е идеално място за съхранение на продукти, които имат опаковки с нестандартна височина. Рафтовете във вратата са сравнително „топло" място, поради което най-добре е да не съхранявате там продукти, които бързо могат да се развалят. Това е подходяща локализация за напитки, сосове и малки буркани. Допълнително върху най-горния рафт обикновено са намира специален контейнер с тавичка за съхранение на яйца и масло.

В хладилниците Hansa на особено внимание заслужават подвижните рафтове на вратата, които могат бъдат премествани по всяко време в зависимост от височината на продуктите.

Магията на чекмеджетата


Чекмеджетата, намиращи се в долната част на хладилниците, са най-подходящото място за съхранение на зеленчуци и плодове. В хладилниците от марка Hansa са достъпни контейнери със специално предназначение VitControl, в които зеленчуците запазват свежест и хрупкавост дори два пъти по-дълго отколкото, ако ги съхранявате върху някой от рафтовете. Как е възможно това? Всичко благодарение на регулирането на влажността на въздуха вътре в контейнера VitControl. Внимание заслужават и контейнерите ChillZone, в който температурата е с няколко градуса по-ниска, отколкото в останалата част на хладилника, както и FreshZone, в който температурата не надвишава 3⁰C. Това е най-подходящото място за съхраняване на прясна риба и други продукти, които бързо губят свежестта си.

Препоръчвани продукти

Виж също