Етикети за енергийна ефективност

Познавате ги добре. Както 93% от потребителите в Европейския Съюз. Етикетите за енергийна ефективност са инструмент, създаден от ЕС за популяризиране на устройствата, които са най-екологични и благоприятни за околната среда. Сега ще трябва да ги научим отново. Не се притеснявайте, това няма да бъде труден урок.

Защо се въвеждат промени в етикетите?

Първите етикети за енергийна ефективност се появиха върху охлаждащото оборудване през 90-те години. – по това време енергийният клас Е е доминиращ. Благодарение на иновациите в промишлеността на домакинските уреди, оборудването намира път към все по-високи класове, а когато стандартната скала свърши, най-високият клас бе разширен чрез добавяне към маркировката на знак плюс. Така са създадени класовете A+, A++, A+++. Дойде обаче момент, когато и този тип класификация стана недостатъчен - за да създаде пространство за по-нататъшен технологичния прогрес, ЕС реши  да премахне плюсовете и да се върне към първоначалната скала A-G. Затова върху уредите от маркаHansa можете да намерите стикери с новата скала енергийни класове.

Въведените правила трябва да осигурят по-добра четливост на етикетите и място за още по-ефективни продукти. Промените ще бъдат внедрени през 2021 г., но няма да се прилагат за всички продуктови групи, обхванати от етикетирането.

Външен вид на новите етикети

Какво се е променило
•    Ще изчезнат плюсовете и ще се появят нови класове на енергийна ефективност (A-G), означени с нови цветове – продукт със същата ефективност както преди ще бъде класифициран в нов клас,
•    Клас A е предназначен за най-напреднали продукти,
•    Появи се QR код, насочващ към картата на продукта в интернет в базата EPREL,
•    Появиха се нови пиктограми, информиращи за качествата на дадения уред,
•    Появи се скала за клас на генериран шум – най-тихите уреди ще получат клас A, а най-шумните - клас D,
•    Промениха се правилата за изчисляване на параметрите на уредите, напр. за пералните и съдомиялните машини.

Какво остава непроменено
Ефективността на продуктите. Те остават екологични в същата степен, но са групирани в нови енергийни класове (нов цвят).

Нови етикети без знак плюс - смяна на мащаба / Обратно към миналото, но с промяна на мащаба
Новите регламенти на ЕС възстановяват мащаба на енергийната ефективност от преди почти двадесет години - от А до G, без знаци плюс. По този начин етикетите стават по-четливи за потребителите.

Премахването на плюсовете означава необходимост от мащабиране на ефективността на продуктите. В резултат на това моделите от най-висок клас A +++ отиват в клас C или друг, а тези от клас A + дори в клас G. Няма обаче едно правило за промяна на буквите поради промяната на скалата, но класовете A и B са запазени за напълно нови, още по-икономични модели. Производителите - сред тях и Hansa - работят непрекъснато върху развитието на технологиите, което означава, че на пазара могат да се появят съвременни продукти също в най-високите класове. В някои по-взискателни продуктови групи обаче може изобщо да не намерите оборудване, маркирано с букви B или A.

Energy labels
Важно!
Уредите, оборудвани с най-нови технологии, могат да бъдат в класове, маркирани с жълто, оранжево или червено, а не само в „зелени“, както беше при досегашните етикети.

QR кодове 
Всеки от новите етикети има QR код, който след сканиране ще Ви пренасочи към специален уебсайт с потребителска информация за дадения модел. Тук ще бъдат достъпни и автоматично генерирани електронни етикети и електронни продуктови карти.

От 2019 г. всички модели устройства, обхванати от разпоредбите за енергийното етикетиране - нови или стари - са регистрирани в европейската база данни EPREL. Всеки модел има собствен уебсайт с информация за потребителите, към който производителят или вносителят генерира линк, който след това се поставя върху етикета под формата на QR код. Оборудването със стари етикети, т.е. без QR код, може да се търси в самата база данни.

Спестяване на енергия
Амбициите на производителя често не са достатъчни. Изборът на потребителите му дава импулс да търси нови иновативни решения. По този начин най-популярните преди двадесет години хладилници от енергийния клас С бяха заменени от съвременните A+++, консумиращи около 80% по-малко електроенергия. Не забравяйте: Вашите решения за покупка могат да допринесат за това, новите продукти да се изкачват по скалата за ефективност.Hansa цени преди всичко Вашите нужди.

Въпроси и отговори

За кои продукти са променени разпоредбите на Европейския съюз за енергийното етикетиране?
Новите разпоредби се прилагат за съдомиялни, перални, перални със сушилни, хладилници, охладители за вино и фризери. Производителите добавят към тях нови етикети от ноември 2020 г., което ще позволи плавна промяна на етикетите във витрините на магазините през март 2021 г. Новият енергиен етикет с QR код ще се прилага от 1 март 2021 г., дотогава важи старият етикет.

Защо току-що закупената перална машина A+ има клас E на новия етикет?
Разпоредбите на ЕС за енергийно етикетиране са променени за съдомиялни, перални, перални със сушилни, хладилници, охладители за вино и фризери. Всички тези устройства получиха етикет с нова скала от енергийни класове. Основният принцип по време на мащабирането беше премахването на преди функциониращите знаци плюс и бе прието, че най-високите класове А и В трябва да бъдат запазени за оборудване, което е още по-ефективно от преди.  В резултат на това същият модел може да премине от клас A+++ дори в клас D, като същевременно остава също толкова ефективен.

Защо класът на енергийна ефективност се променя толкова много?
Новият енергиен етикет на ЕС беше въведен, за да даде възможност за разграничаване на по-модерните от технологична гледна точка домакински уреди. В зависимост от нивото на ефективност, което постигат, ще им бъдат определени различни класове по скалата на енергийния етикет. Законодателите от ЕС решиха да променят досегашната скала, оставяйки висшите класове празни - като по този начин създават пространство за бъдещ напредък в проектирането на уреди. Няма проста таблица за преобразуване от стария клас в новия, тъй като новият енергиен етикет се разработва въз основа на нов метод за тестване. Поради тази причина домакинските уреди ще бъдат класифицирани по различен начин с новия енергиен етикет. Енергийната ефективност на продукта обаче остава същата. Променя се само нейният клас (оценка), т.е. буквата на енергийния етикет.

Защо в опаковката на наскоро закупен домашен уред намерих два етикета, които показват различни класове и стойности?
Разпоредбите на ЕС за енергийно етикетиране са променени за съдомиялни, перални, перални със сушилни, хладилници, охладители за вино и фризери. Новият енергиен етикет с QR кода ще влезе в сила от 1 март 2021 г., поради което може да бъде игнориран до тази дата. Фактът, че виждате например буквата A+++ на единия етикет и буквата F на другия, не означава, че закупеното устройство се различава от това, което сте видели в магазина или на уебсайта. Ефективността на продукта остава същата. Променя се само класът, т.е. буквата на енергийния етикет.

Ще увеличи ли новият етикет икономиите на енергия?
Той има такъв потенциал. Ако разгледаме напредъка на индустрията от създаването на енергийния етикет преди двадесет и пет години, ще намерим няколко добри примера. Днешният хладилник използва само една четвърт от електричеството, използвано от двадесетгодишните модели, а използването на съдомиялна машина пести около една трета от енергията в сравнение с ръчното миене. Производителите на домакински уреди в Европа инвестират 1,4 милиарда евро годишно в научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивото развитие.

Защо в магазина до хладилниците или пералните машини с нов етикет има хладилници и перални със стар етикет?
В изключителни случаи наредбите разрешават продажбата на устройства със стар енергиен етикет. Пример са моделите, изтеглени от производство преди 1 ноември 2020 г., за които няма нови етикети. Екземплярите на тези модели могат да бъдат продавани със стария етикет до края на ноември 2022 година.

Какъв е потенциалът за по-нататъшни икономии на енергия?
Икономията на енергия има голям потенциал, особено за продукти, които тепърва ще придобият популярността, която заслужават. Например съвременните съдомиялни използват една трета по-малко енергия и една десета от водата, използвана при миене на съдове на ръка. Енергийната ефективност обаче е само един аспект на развитието. Бъдещето принадлежи на интелигентни устройства, като напр. хладилници, които помагат за предотвратяване на разхищаването на храна, или различни видове уреди, които сами регулират температурата според нуждите.Hansa вече е предприела конкретни стъпки в тази посока.

По-лесно ли е да се разбере новия етикет от стария етикет със знака плюс?
Една от основните цели на въвеждането на новия етикет е да бъде по-разбираем. Всичко показва, че целта е постигната.