Безопасност в кухнята

Разглеждането на жилището е необикновено приключение за най-малките. Веднага, след прохождането започват да претърсват чекмеджетата и шкафовете, търсейки съкровища. Крият се под масата, надничат във всеки кът. Всичко е толкова интересно! Най-интересното обаче е скрито в домакинските уреди. Как да осигурим на децата максимална безопасност?

Топло, горещо, пари!

Най-много грижи ни създават готварските плотове и фурните. Страхуваме се, че детето ще се изгори или само ще включи уреда, когато за момент го изпуснем от очи. При газовите готварски плотове има опасност от изтичане на газ, когато случайно пламъкът изгасне, например при по-силно духане на вятъра. За щастие производителят на домакинските уреди Hansa с грижа за безопасността инсталира защита срещу изтичане на газ (flame safety valve).

Безопасно готвене


Индукционният готварски плот е едно е най-безопасните решения за кухнята особено, ако по време на готвене се грижим за най-малкия член на семейството. По време на работа уредът се загрява само на мястото, където има контакт с тенджерата. Благодарение на това опасността от изгаряне на детето е значително по-малка. Допълнително в готварските плотове на Hansa е достъпна функцията за родителски контрол Child Lock. След блокиране на уреда с помощта на сензорния панел за управление малкото дете няма да може самостоятелно да включи плота, нито да промени настройките за готвене. В газовите готварски плотове защитата се отнася предимно за случайното изгасване на горелката. 

Система Pro Baby


За да се избегне опасността от контакт на децата с горещата фурна, уредите на Hansa са оборудвани със система от допълнителни защити. Сред тях е блокиране на вратата (door lock), благодарение на което децата няма да могат да отворят фурната по време на работа. Не трябва да се притеснявате и за безопасността на детето, което си играе в близост до нагорещената фурна. Системата I-cool front поддържа максимална температура 35 °C върху външната страна на уреда. Всичко това е постигнато благодарение на специалната конструкция на вентилатора и по-големият брой стъкла във вратата на фурната. 

Допълнителните защити в уредите на Hansa осигуряват спокойствие и допринасят за комфорта на потребителите. Когато малките деца си играят, по-възрастните трябва да внимават само да не загори обяда.

Препоръчвани продукти